CSR in Greece

   

Capital Link Sustainability Hub  » Ε.Κ.Ε. » Ορόσημα
      ΟΡΟΣΗΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΚΕ)
 
09 January 2015: GRI launches the Reporting 2025 project aimed at promoting an international discussion about the future of sustainability reporting and disclosures.


2013 - 2015: δύο ευρωπαϊκές εκστρατείες επιχειρήσεων
CSR Europe έχει θέσει ως προτεραιότητα δύο ευρωπαϊκές εκστρατείες των επιχειρήσεων - Skills for Jobs και Sustainable Living in Cities - καθώς και τον αριθμό των έργων και πρωτοβουλιών στον τομέα που αποσκοπούν στη βελτίωση της εταιρικής απόδοσης της διαχείρισης.


07/11/2014: GRI to issue Sustainability Reporting Standards developed and approved by the Global Sustainability Standards Board (GSSB).


16/09/2014:Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικήςτης Ελλάδας για την ΕΚΕ


20-22 Iουνίου 2012 – Rio+20 -Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη


2010 - 2015:2010 έναρξη της επιχείρησης το 2020, μια φιλόδοξη πρωτοβουλία για να διαμορφώσουν την συνεισφορά των επιχειρήσεων στη στρατηγική της ΕΕ για την Ευρώπη 2020. Enterprise 2020 είναι εμβληματική πρωτοβουλία του CSR Europe, που θα περιλαμβάνει όλες τις εκστρατείες του κατά τα επόμενα έτη. Στο τέλος του Enterprise 2020 Summit 2012, οι ηγέτες των επιχειρήσεων μαζί με τον José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και Herman Van Rompuy, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ζήτησαν στενότερη συνεργασία για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
3 Οκτωβριος 2011 – Νέα Ευρωπαική Στρατηγική


Ιούνιος 2011 - Νέα ηγεσία 2011 και στρατηγική κατεύθυνση για την CSR Europe
Η CSR Europe προσέλαβε νέο Εκτελεστικό Διευθυντή, τον Stefan Crets, ο οποίος εγκαινίασε μια νέα στρατηγική και δράση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τον Ιούνιο του 2011


Σεπτέμβριος 2010 - Επιχείρηση 2020
Στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρώπης 2020 της ΕΕ, η Επιχειρηση 2020 υπογραμμίζει τη συμβολή των επιχειρήσεων προς την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για την οικοδόμηση μια έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία με υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής μέχρι το 2020.


Μάρτιος 2010 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε να "ανανεώσει τη στρατηγική της Ε.Ε. για την προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ως βασικό στοιχείο για την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης εμπιστοσύνης των εργαζομένων και καταναλωτών».


Φεβρουάριος 2009 – Φεβρουάριος 2010 – Road Show Ευρωπαϊκής Εργαλειοθήκης (Toolbox). Αυτό το Road show έχει ως στόχο να διαδώσει τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν από τα εργαστήρια της ΕΚΕ και να εξοπλίσει τις επιχειρήσεις και τους συμμετέχοντες με τα σχετικά, χρήσιμα και πρακτικά εργαλεία της ΕΚΕ.

2008 – Η Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη (Toolbox) για μια Ανταγωνιστική και Υπεύθυνη Ευρώπη. Η Εργαλειοθήκη περιέχει πληροφορίες, ιδέες και συμβουλές σχεδιασμένες να βοηθήσουν τις εταιρείες και τους συμμετέχοντες να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικο-οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις και να εντάξουν την ΕΚΕ στην επικρατούσα επιχειρηματική τους πρακτική.
    

Νοέμβριος 2007 – Η τρίτη Ευρωπαϊκή Αγορά (MarketPlace) για την ΕΚΕ, με την υποστήριξη του CSR Europe πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 29 Νοεμβρίου 2007. Ένας αριθμός ρεκόρ που περιελάμβανε 650 συμμετέχοντες από επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κυβερνήσεις, ΜΜΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρευρέθηκαν στην εκδήλωση.

2006 – Παγκόσμιες Κατευθυντήριες Γραμμές (Global Reporting Guidelines). Οι G3 κατευθυντήριες γραμμές είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του πλαισίου Απολογισμών Βιωσιμότητας GRI (GRI Sustainability Reporting Framework). Σύμφωνα με το όραμα του GRI, συνιστάται να χρησιμοποιηθούν αυτές ως βάση για το σύνολο των ετήσιων απολογισμών ενός οργανισμού.


2006 – Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την ΕΚΕ. Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι μια ανοικτή συμμαχία μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις μπορούν να προωθήσουν και να ενθαρρύνουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η συμμαχία ξεκίνησε το 2006 ως κοινή πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της επιχειρηματικής κοινότητας.

2006 – Δεύτερη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΕΚΕ και την Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την ΕΚΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανανεώνει την πολιτική της για την ΕΚΕ μέσω μιας ανακοίνωσης με τίτλο «Εφαρμογή της εταιρικής σχέσης για την ανάπτυξη και την απασχόληση: κάνοντας την Ευρώπη πόλο αριστείας στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.


Ιούνιος 2006 – Η δεύτερη Ευρωπαϊκή Αγορά (MarketPlace) και η Ευρωπαϊκή Χαρτογραφία για την ΕΚΕ.


Μάρτιος 2005 – Πρώτη Ευρωπαϊκή Αγορά (MarketPlace) σχετικά με την ΕΚΕ. Η Αγορά παρουσίασε μια νέα μορφή ανταλλαγής εμπειριών και σωστών πρακτικών για την ΕΚΕ μεταξύ των επαγγελματιών και συγκέντρωσε πάνω από 200 στελέχη επιχειρήσεων από περίπου 80 πολυεθνικές εταιρείες από όλη την Ευρώπη. Η εκδήλωση σηματοδότησε επίσης την έναρξη του Ευρωπαϊκού Χάρτη Πορείας για τις Επιχειρήσεις: Προς μια Βιώσιμη και Ανταγωνιστική Επιχείρηση. Ο χάρτης πορείας περιγράφει ένα πλαίσιο φτιαγμένο από την επιχειρηματική κοινότητα για το πώς να βελτιώσουν τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις των εταιρειών.


2004 – Τελική έκθεση του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Πολυσυμμετεχόντων(Multistakeholder) για την ΕΚΕ, που συμπεριλαμβάνει κοινές αρχές και αξίες: πρόκειται για μία βασική γραμμή κατανόησης της ΕΚΕ,για εννέα συστάσεις για τη μελλοντική γνώση της ΕΚΕ και ανάπτυξη ικανοτήτων στην Ευρώπη και αλλού.


2002 – Δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Πολυσυμμετεχόντων για την ΕΚΕ (Creation of the European Multi-stakeholder Forum on CSR). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φιλοξενεί τις συνεδριάσεις ολομέλειας περίπου κάθε δύο χρόνια και παρέχει ένα χώρο για διάλογο μεταξύ των ευρωπαϊκών συμμετεχόντων σχετικά με τις εξελίξεις της ΕΚΕ και την Ευρωπαϊκή πολιτική προς αυτή.

Αύγουστος 2002 – Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Γιοχάνεσμπουργκ, Νότια Αφρική – Η Διάσκεψη Κορυφής του Γιοχάνεσμπουργκ έχει θέσει τις βάσεις και άνοιξε το δρόμο για δράση. Στην πραγματικότητα, δεν χρειάστηκε ούτε μαγεία ούτε ένα θαύμα – μόνο η συνειδητοποίηση ότι πρακτικά και συνεχή βήματα απαιτούνται για την αντιμετώπιση πολλών από τα πλέον πιεστικά προβλήματα του κόσμου.


Ιούνιος 2002 – Πρώτη Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΕΚΕ.


Ιούλιος 2001 – Πράσινος Χάρτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προωθώντας ένα Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη». Αυτό το έγγραφο 35 σελίδων καθορίζει τις αρχές που διέπουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και συστήνει κάποια από τα εργαλεία βιωσιμότητας στη διάθεση των εταιρειών και κυβερνήσεων.


Ιούλιος 2000 – Παγκόσμια Συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών. Η Παγκόσμια Συμφωνία του ΟΗΕ αποτελεί μια πρωτοβουλία στρατηγικής πολιτικής για τις επιχειρήσεις που έχουν δεσμευτεί να ευθυγραμμίσουν τις δραστηριότητες και στρατηγικές τους με δέκα διεθνώς αποδεκτές αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.


Μάρτιος 2000 – Η Σύνοδος Κορυφής Συμπερασμάτων της Λισαβόνας ενθαρρύνει την εθελοντική δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των επιχειρήσεων. Δεκαπέντε αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων κάνουν έκκληση στις επιχειρήσεις για την ευθύνη, τοποθετώντας την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στο επίκεντρο της Στρατηγικής της Λισαβόνας το 2010: «Για να γίνει η Ευρώπη η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή έως το 2010».

1999 – Οι Οδηγίες Προγράμματος SIGMA (Sustainability Integrated Guidelines for Management) – δημιουργήθηκαν το 1999 από το Βρετανικό Ίδρυμα Προτύπων (British Standards Institution)που αποτελεί τον μεγαλύτερο οργανισμό προτύπων, το Συνέδριο για το Μέλλον (Forum for the Future), την κορυφαία φιλανθρωπική οργάνωση για τη βιωσιμότητα και think-tank, και την AccountAbility, το διεθνές επαγγελματικό φορέα για τη λογοδοσία, με τη στήριξη του Βρετανικού Υπουργείου Εμπορίου και Βιομηχανίας (DTI).


1999 – Τα Πρότυπα AA1000 (AA1000 Standards). Τα Πρότυπα AA1000 της AccountAbility είναι πρότυπα που βασίζονται σε αρχές που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τους οργανισμούς να γίνουν πιο αρμόδιοι, υπεύθυνοι και βιώσιμοι. Καλύπτουν θέματα που αφορούν τη διακυβέρνηση, τα επιχειρηματικά μοντέλα και την οργανωτική στρατηγική, καθώς επίσης παρέχουν επιχειρησιακή καθοδήγηση για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και τη δέσμευση των ενδιαφερομένων μερών. Τα πρότυπα AA1000 έχουν σχεδιαστεί για την ενοποιημένη προσέγγιση που απαιτείται από την πράσινη οικονομία χαμηλού άνθρακα, και στηρίζουν τις ολοκληρωμένες εκθέσεις και επικυρώσεις.


1999 – Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης (OECD Principles of Corporate Governance). Συντάχθηκαν αρχικά το Μάιο 1999 και αναθεωρήθηκαν το 2004. Είναι ένα από τα 12 βασικά πρότυπα για τη διεθνή οικονομική σταθερότητα του Συνεδρίου Οικονομικής Σταθερότητας (Financial Stability Forum) και αποτελούν τη βάση του συστατικού εταιρικής διακυβέρνησης της έκθεσης Τήρησης Προτύπων και Κωδικών (Report on the Observance of Standards and Codes)του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας.


1998 – Πρωτόκολλο του Κιότο. Το Πρωτόκολλο του Κιότο είναι μια διεθνής συμφωνία που συνδέεται με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή. Το κύριο χαρακτηριστικό του Πρωτοκόλλου του Κιότο είναι ότι θέτει δεσμευτικούς στόχους για 37 βιομηχανικές χώρες και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Η σημαντική διαφορά μεταξύ του Πρωτοκόλλου και της Σύμβασης είναι ότι ενώ η Σύμβαση ενθάρρυνε τις βιομηχανικές χώρες να σταθεροποιήσουν την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, το Πρωτόκολλο τις δεσμεύει να το πράξουν.
Αναγνωρίζοντας ότι οι ανεπτυγμένες χώρες είναι κυρίως υπεύθυνες για τα σημερινά υψηλά επίπεδα των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, ως αποτέλεσμα της βιομηχανικής δραστηριότητας τους εδώ και 150 χρόνια, το Πρωτόκολλο θέτει ένα μεγαλύτερο φορτίο στις ανεπτυγμένες χώρες βάσει της αρχής "κοινές αλλά διαφοροποιημένες ευθύνες".


Ιανουάριος 1995 – Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζακ Ντελόρ, έχοντας τη στήριξη 20 επιχειρηματικών ηγετών, υιοθετεί και ανακοινώνει την Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Διακήρυξη κατά του Κοινωνικού Αποκλεισμού. Οι υπογράφοντες ζητούν την ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού δικτύου για την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών.

Ιούνιος 1993 – Ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής, Ζακ Ντελόρ, απευθύνει έκκληση στις επιχειρήσεις να συμβάλουν στις προσπάθειες των δημόσιων αρχών για την καταπολέμηση της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Καλεί τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν μια Ευρωπαϊκή Διακήρυξη κατά του Κοινωνικού Αποκλεισμού.

1992 – Παγκόσμιο Επιχειρηματικό Συμβούλιο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (World Business Council for Sustainable Development – WBCSD). Το WBCSD ιδρύθηκε πριν τη Διάσκεψη του Ρίο το 1992 για να κάνει τις επιχειρήσεις να συμβάλλουν σε θέματα βιωσιμότητας και να τους δώσει μια φωνή στη Διάσκεψη.


Ιούνιος 1992 – Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη – Η Σύνοδος Κορυφής της Γης. Η Σύνοδος Κορυφής στο Ρίο ντε Τζανέιρο ήταν κάτι πρωτόγνωρο για ένα συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών, όσον αφορά και το μέγεθος αλλά και τα θέματα που εξέτασε. Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη παγκόσμια διάσκεψη περιβάλλοντος, ο ΟΗΕ προσπάθησε να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να επανεξετάσουν την οικονομική ανάπτυξη και να βρουν τρόπους για να σταματήσει η καταστροφή των αναντικατάστατων φυσικών πόρων και της μόλυνσης του πλανήτη. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι από παντού πήραν μέρος στη διαδικασία του Ρίο. Έπεισαν τους ηγέτες τους να πάνε στο Ρίο και να συμμετάσχουν μαζί με άλλες χώρες στη λήψη δύσκολων αποφάσεων που απαιτούνται για την εξασφάλιση ενός υγιή πλανήτη για τις επόμενες γενιές.

1991 – Χάρτης Επιχειρήσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ICC Business Charter on Sustainable Development). 16 αρχές συνθέτουν το χάρτη αυτό. Παρέχουν στις παγκόσμιες επιχειρήσεις μια βάση για τη σωστή περιβαλλοντική διαχείριση.


1989 – Δημιουργία των Αρχών CERES.Πρόκειται για ένα κώδικα δέκα σημείων εταιρικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς που πρέπει δημόσια οι εταιρείες να αποδέχονται ως μια περιβαλλοντική δήλωση στόχου ή δεοντολογίας. Ενταγμένη στον εν λόγω κώδικα ήταν η δέσμευση περιοδικής υποβολής εκθέσεων σχετικών με τις περιβαλλοντικές δομές διαχείρισης και τα αποτελέσματα.

replica watches black friday