CSR in Greece

   

Capital Link Sustainability Hub  » Σχετικά με εμάς
      "Capital Link Sustainability Hub"
H Capital Link δραστηριοποιείται από το 1995 στον τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων και Επικοινωνίας (Investor Relations & Financial Communication). Από τον Ιανουάριο του 2011, η Capital Link επέκτεινε τις δραστηριότητες της στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δημιουργώντας έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό τεχνογνωσίας, επικοινωνίας και προβολής θεμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τόσο γενικά (www.CSRinGreece.gr) όσο και για το χώρο της ναυτιλίας (www.MaritimeCSR.com).

"Capital Link Sustainability Hub"
Το "Capital Link CSR in Greece" αποτελεί έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό τεχνογνωσίας, επικοινωνίας και προβολής θεμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2011 από την CAPITAL LINK με σκοπό:
 • να στηρίζει τις δράσεις και να γεφυρώνει την επικοινωνία μεταξύ των εταιριών και των οργανισμών που εκπροσωπούν τη Κοινωνία
 • να παρέχει πληροφόρηση για επίκαιρα θέματα και εξελίξεις της ΕΚΕ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
 • να προβάλλει τις δράσεις των Ελληνικών κοινωνικά υπεύθυνων εταιριών
 • να διευκολύνει την πρόσβαση του επιχειρηματικού κόσμου σε μη κυβερνητικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς μέσα σ` ένα πλαίσιο πλήρους διαφάνειας
 • να προβάλλει τις ανάγκες της Κοινωνίας και των φορέων που την εκπροσωπούν
 • να επιτυγχάνει συμπράξεις μεταξύ των δύο και να ανταποκρίνεται με επιτυχία στα αιτήματα βοήθειας τόσο οικονομικής φύσεως, όσο και υλικής αποτελώντας γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ όλων των κοινωνικών και επιχειρηματικών ομάδων
Στα μέλη της περιλαμβάνονται εταιρείες, ΜΚΟ, Ιδρύματα και Σύλλογοι απ' όλη την Ελλάδα.

Το "Capital Link Sustainability Hub" επιτυγχάνει τους στόχους του με μια σειρά πρωτοβουλιών και υπηρεσιών, ενδεικτικά αναφέροντας:
 • Το portal (Ελληνικό & Αγγλικό) www.csringreece.gr αποτελεί: α) μία συγκεντρωτική πηγή προβολής όλων των νέων ΕΚΕ, των πρακτικών των εταιριών, των προγραμμάτων και των αναγκών των Συλλόγων απ` όλη την Ελλάδα και β) συγκεντρωτική πηγή ενημέρωσης φιλοξενώντας έρευνες και μελέτες από μεγάλα ξένα και Ελληνικά Πανεπιστήμια, καθώς και όλες τις νέες διατάξεις και αποφάσεις διεθνών φορέων για την ΕΚΕ.
 • Το ηλεκτρονικό εβδομαδιαίο newsletters που αποστέλλεται σε εξαιρετικά ευρύ κοινό.
 • Τη δημιουργία και προβολή γραπτών και τηλεοπτικών συνεντεύξεων σε ευρύ κοινό. Στόχος είναι να προβληθούν τα θέματα ιδιαίτερης σημασίας τόσο για την εταιρία/φορέα, όσο και για το ευρύ κοινό. Προβάλλονται μέσω α) της ιστοσελίδας www.csringreece.gr β) του ηλεκτρονικού εβδομαδιαίου newsletter και γ) αποστέλλονται με ξεχωριστό e-mail στο ελληνικό database της Capital Link σε επιλεγμένους παραλήπτες σύμφωνα με τα προφίλ τους.
 • Τη διοργάνωση Συνεδρίου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης σε ετήσια βάση με ιδιαίτερη προβολή των ΜΚΟ & Νεοφυών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
 • Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις:
  Το Συνέδριο αυτό φέρνει κοντά στελέχη από τον επιχειρηματικό κόσμο αλλά και ευρύ κοινό με εκπροσώπους Συλλόγων από όλη την Ελλάδα, ανοίγοντας ένα δίαυλο άμεσης επικοινωνίας μεταξύ τους και διευκολύνοντας έτσι το δύσκολο έργο που προσφέρουν. Στα πλαίσια του Συνεδρίου υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος όπου περισσότερες από 100 ΜΚΟ από όλη την Ελλάδα παρουσιάζουν το έργο, τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους με το δικό τους ενημερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό. Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί πως παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, το Συνέδριο έχει κάθε χρόνο – αναλόγως των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών - ουσιαστικά αποτελέσματα με την επίτευξη νέων συνεργασιών και συμπράξεων και την οικονομική ενίσχυση μία σειράς ΜΚΟ από τους Ελληνοαμερικανούς επιχειρηματίες που μας τιμούν με την παρουσία τους. Χάρη στο διεθνοποιημένο προφίλ των Συνεδρίων της Capital Link, η προβολή όλων των ΜΚΟ συνεχίζει να είναι ευρύτατη συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής Ομογένειας και του επενδυτικού κοινού στο εξωτερικό.
 • Νεοφυείς και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
  Με όχημα μια νέα αντίληψη για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, και τη μεγιστοποίηση της προβολής της ώστε να διασφαλιστεί ότι η επιχειρηματική επιτυχία θα παράγει ακόμη περισσότερη αξία και όφελος για την κοινωνία, και με αφορμή το 5ο Ετήσιο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με τίτλο «Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία – Κοινωνία», που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2015, το Capital Link Capital Link Sustainability Hub παρουσίασε και ανέδειξε τους τρόπους ενίσχυσης της Ελληνικής Οικονομίας και Κοινωνίας μέσω της υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας. Συγκεκριμένα, μέσα από την νέα του ταυτότητα, ευελπιστεί να προσφέρει στους νέους επιχειρηματίες και σ’ ένα σημαντικό αριθμό Μικρομεσαίων και Νεοφυών επιχειρήσεων, έναν πρακτικό και χρηστικό οδηγό ενίσχυσης και χρηματοδότησης των προτάσεών τους καθώς και να παρουσιάσει τις σημαντικές επαφές που μπορούν να συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση.
 

www.csringreece.gr