CSR in Greece

   

Capital Link Sustainability Hub  » NGOs » NGO search
Please note that some information regarding NGOs is only in Greek.
      NGO search
 
NGO name/title:  
 
      Search results
Results: << Previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Next >>
 
Εταιρεία Κοινωνικής Υποστήριξης Ανηλίκων και Εφήβων Σύρου (Στέγη)
Η στέγη λειτουργεί ως κέντρο ημέρας με εξειδικευμένο προσωπικό,ψυχολόγο και κοινωνικούς λειτουργούς. Στηρίζει νέους και παιδιά ηλικίας 2-25 ετών, κοινωνικά αποκλεισμένα και παιδιά που παρουσιάζουν αντικοινωνική συμπεριφορά και απασχολούν το Δικαστήριο 
more...
Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας - ΕΠΑΨΥ
Η Ε.Π.Α.Ψ.Υ. ιδρύθηκε το 1988 και έκτοτε δραστηριοποιείται αδιάκοπα με σκοπό την προσφορά ενός εναλλακτικού μοντέλου παροχής ψυχιατρικής φροντίδας στην Κοινότητα, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ψυχική Υγεία «Ψυχαργώς» και με βάση τις αρχές της Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης....
more...
CEREBRAL PALSY GREECE/OPEN DOOR
CEREBRAL PALSY GREECE/OPEN DOOR is a registered charity that was founded in 1972 with the overall aim of developing welfare services for people suffering from cerebral palsy in Greece.
The Open Door Centre provides a wide range of services,...
more...
Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος (Ε.Σ.Β.Ε.)
Η Εταιρεία Σπαστικών Βορείου Ελλάδος ξεκίνησε το 1970 στην Θεσσαλονίκη ως Σύλλογος Γονέων. Μετατράπηκε σε εταιρεία το 1980 και από τότε μπορούν να γίνουν μέλη της, εκτός από τους γονείς, τα ίδια άτομα με ειδικές ανάγκες, ή οι συγγενείς τους...
more...
ΕΥ ΖΗΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Ο Κοι.Σ.Π.Ε "Ευ Ζην" αποτελεί μία νέου τύπου επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.
Ευαισθητοποιημένοι πολίτες, επαγγελματίες ψυχικής υγείας,φορείς και νέοι με ψυχοκοινωνικά προβλήματα,συνεργάστηκαν για τη δημιουργία του Συνεταιρισμού.Υποστηρίζεται από το Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής&Ερευνών.Δεν προσβλέπει στο κέρδος αλλά...
more...
ΕΥΡΩ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (EAWC)
Το Ευρω-Αμερικανικό Συμβούλιο Γυναικών (EAWC), επί συνεχή έτη, διοργανώνει Συμπόσια που αναδεικνύουν τη συμβολή του Ελληνικού Πνεύματος και γενικώς της Ελλάδος, από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα, σε όλους τους τομείς και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το EAWC είναι διεθνώς αναγνωρισμένος μη...
more...
European Anti-Violence Network (EAVN)
EAVN’s targets to prevention of domestic violence/intimate partner violence/gender based violence. More specifically, EAVN carries out activities such as:
• Networking organizations
• Referral of victims of domestic violence to support services
• Research
• Developing educational and sensitization material
• Designing, implementing and evaluating awareness raising activities and...
more...
LIFE WINS
The action of LIFE WINS started from the members love for the indigent cancer patients and their families . The LIFE WINS aspires to embrace the indigent cancer patients and their families . Basically, it is a story of love...
more...
HELLENIC HEART LUNG TRANSPLANT ASSOCIATION '' H SKYTALI''
ENGLISH BRIEF PROFILE OF HELLENIC HEART LUNG TRANSPLANT ASSOCIATION



The association of HELLENIC HEART LUNG TRANSPLANT ASSOCIATION was established in 1991 and it is a non profitable organization.Its aim is to help its members who have been transplanted,or expecting...
more...
Θεόφιλος
O Μη Κυβερνητικός Οργανισμός «Θεόφιλος» από την ίδρυση του το 2004 έχει καταφέρει γιγαντιαία άλματα προς την επίτευξη των σκοπών και των στόχων του και καθημερινά βρίσκει όλο και μεγαλύτερη απήχηση στην Ελληνική κοινωνία, που με αργούς μεν αλλά σταθερούς...
more...
Θετική Φωνή
Η Θετική Φωνή είναι ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος,των ανθρώπων που ζούν με τον HIV/AIDS.
Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των οροθετικών, την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του HIV/AIDS, καθώς και τον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών...
more...
ΙΑΣΙΣ
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με σκοπό την προσφορά θεραπευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε άτομα που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Έχει αναπτύξει δύο δομές για την αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχοσωματικής υγείας του ατόμου και της οικογένειας

Α)Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης – Οικοτροφείο...
more...
Ιατρική Παρέμβαση
Η Ιατρική Παρέμβαση είναι μία ελληνική ιατρική Οργάνωση Αρωγής που ιδρύθηκε στην Αθήνα στις 8 Μαρτίου 2004 και αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Πρωταρχικό της μέλημα είναι η δημιουργία και εφαρμογή προγραμμάτων ιατρικής και ανθρωπιστικής δράσης. Μέλη της γιατροί, νοσηλευτές,...
more...
ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»
Ίδρυση και νομικό καθεστώς
Το Ίδρυμα για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ» υπήρξε μετεξέλιξη του «Ιδρύματος Παιδικών Εξοχών Παμμακαρίστου» που ιδρύθηκε το 1953 και λειτουργεί έκτοτε με την επωνυμία αυτή ως ΝΠΙΔ, φιλανθρωπικό, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς και η περιβάλλουσα...
more...
ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΠΕΚΒΕ)
Σκοπός του Ιδρύματος είναι η φιλοξενία κωφών και βαρήκοων νέων της επαρχίας κοινωνικά ευαίσθητων πληθυσμιακών ομάδων δίνοντας τους έτσι η δυνατότητα να φοιτήσουν στα ειδικά σχολεία ( Γυμνάσια- Λύκεια ) κωφών και βαρήκοων που λειτουργούν στην Αττική.Παράλληλα , κύριοι στόχοι...
more...
JENNY KAREZI Foundation
Jenny Karezi was a famous Greek theater and cinema actress who died in Athens, July 1992.

Jenny Karezi –a cancer sufferer – greatly admired the new branch of medical science for the cancer pain relief and palliative care and the work...
more...
ITHACA NGO
Ithaca operates the first mobile laundry unit in Greece and Europe since April 2016 for homeless people. We were founded with a view to diminishing social exclusion of the people coming from socially vulnerable groups. Our goal is twofold: to...
more...
Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων
ΟΡΑΜΑ
Το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων δημιουργήθηκε από μια ομάδα νέων με σκοπό να καλύψει το κενό που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα και την Ευρώπη ανάμεσα στη θεωρητική εκπαίδευση, την πρακτική εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.

ΣΤΟΧΟΙ
1. Πρωταρχικός σκοπός του...
more...
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.)
Ι.Ο.ΑΣ. «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ»
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ


Το «Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Πρόληψη & Μείωση των τροχαίων ατυχημάτων “Πάνος Μυλωνάς”» συστάθηκε στις 12 Μαΐου 2005. Αποτελεί μη κερδοσκοπικό Οργανισμό με ιδρυτικά μέλη του Πανεπιστημιακά...
more...
Institute of Preventive Medicine, Environmental and Occupational Health, Prolepsis
Prolepsis Institute designs and implements research, applied and training programs in the areas of preventive medicine, epidemiology, environmental and occupational health as well as health promotion. Apart from scientific work, the Institute also implements humanitarian action. Recently, and as...
more...
 
Results: << Previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  Next >>