CSR in Greece

   
CSR in Greece » News » Articles/Interviews » Companies
Please note this information is only in Greek.
      Articles/Interviews
 
 
Συνέντευξη της Υπεύθυνης Τμήματος Εξεύρεσης Πόρων ΚΕΘΕΑ, κας Τόνιας Καστριώτη, στην κυρία Όλγα Μπορνόζη, Πρόεδρο του “Capital Link CSR in Greece”
www.csringreece.gr - KFC HELLAS
Παρασκευή, 05 Δεκεμβρίου 2014

Η κυρία Τόνια Καστριώτη, Υπεύθυνη Τμήματος Εξεύρεσης Πόρων ΚΕΘΕΑ, παρεχώρησε συνέντευξη στη Πρόεδρο του “Capital Link CSR in Greece”, του Κέντρου Τεχνογνωσίας ΕΚΕ, κυρία Όλγα Μπορνόζη.

CSR in Greece: Πείτε μας λίγα λόγια για τον οργανισμό σας. Πότε ιδρύθηκε και ποιοί είναι οι στόχοι σας;

Τόνια Καστριώτη:
Το ΚΕΘΕΑ είναι ο πρώτος οργανισμός που συστάθηκε στην Ελλάδα για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, με αφετηρία τη δημιουργία της ΙΘΑΚΗΣ, της πρώτης ελληνικής θεραπευτικής κοινότητας, το 1983. Αποστολή του είναι η πρόληψη της χρήσης ουσιών, η θεραπεία, επαγγελματική κατάρτιση και κοινωνική ένταξη των εξαρτημένων ατόμων, η έρευνα και η εκπαίδευση στον τομέα των εξαρτήσεων.

Τα προγράμματα του ΚΕΘΕΑ αντιμετωπίζουν ολοκληρω-μένα την εξάρτηση και τα προβλήματα που τη συνο-δεύουν, παρέχοντας δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής και θεραπείας, υποστήριξης της οικογένειας, φροντίδας για θέματα υγείας και νομικών εκκρεμοτήτων, εκπαίδευσης και κατάρτισης, επανένταξης στην κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας δεν χορηγούνται υποκατάστατα ή φάρμακα. Στόχος είναι η πλήρης και σταθερή αποχή από τις ουσίες και η ισότιμη επανένταξη του ατόμου στην κοινωνία.

Το ΚΕΘΕΑ εφαρμόζει επίσης προγράμματα πρόληψης και αγωγής υγείας σε εκπαιδευτικές κοινότητες όλων των βαθμίδων, ομάδες υψηλού κινδύνου για χρήση ουσιών καθώς και στις τοπικές κοινωνίες. Αποτελεί δραστήριο οργανισμό εκπαίδευσης και έρευνας στον τομέα των εξαρτήσεων με προγράμματα και δραστηριότητες που αποσκοπούν στην καλύτερη κατανόηση του φαινομένου, στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και στη διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται στα εξαρτημένα άτομα και τις οικογένειές τους.

CSR in Greece: Σε ποιους απευθύνεται το δίκτυο υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ;

Τόνια Καστριώτη:
Το δίκτυο υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ σε όλη την Ελλάδα, περιλαμβάνει περισσότερες από 100 μονάδες σε 23 πόλεις και 18 σωφρονιστικά καταστήματα για την υποστήριξη ατόμων με διαφορετικά χαρακτηριστικά και ανάγκες, ανάλογα με την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση, το βαθμό εμπλοκής με τις ουσίες, το είδος της εξάρτησης κ.λπ. Συγκεκριμένα απευθύνεται σε: εφήβους, ενήλικες, εργαζόμενους χρήστες, όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τις «νόμιμες» εξαρτήσεις, όπως το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια, το διαδίκτυο και τα video games, εξαρτημένους μετανάστες και πρόσφυγες, χρήστες που κρατούνται στα σωφρονιστικά καταστήματα ή έχουν αποφυλακιστεί, χρήστες που βρίσκονται στο δρόμο, μέσω προγραμμάτων street-work και μονάδες άμεσης πρόσβασης.

CSR in Greece: Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο οργανισμός σας στην παρούσα συγκυρία;

Τόνια Καστριώτη:
Έχει παρατηρηθεί ότι η οικονομική κρίση ενισχύει τη χρήση ουσιών και επιδεινώνει την κατάσταση των εξαρτημένων ατόμων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στο 2013 αυξήθηκε ιδιαίτερα ο αριθμός εκείνων που δέχτηκαν υπηρεσίες από το ΚΕΘΕΑ, φτάνοντας τα 13.500 άτομα, ενώ περισσότερες από 15 πόλεις ζήτησαν τη δημιουργία νέων μονάδων του ΚΕΘΕΑ στην περιοχή τους. Παρόλα αυτά, η δραστική μείωση της επιχορήγησης του οργανισμού τα τελευταία χρόνια, αλλά και το πάγωμα των προσλήψεων για τη στελέχωση του, δυσχεραίνουν σημαντικά τη λειτουργία αρκετών μονάδων του, υπονομεύοντας ταυτόχρονα το εύρος των υπηρεσιών του.

CSR in Greece: Πώς ανταποκρίνεται ο οργανισμός στην οικονομική κρίση;

Τόνια Καστριώτη:
Το ΚΈΘΕΑ, παρά τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη λειτουργία του, συνεχίζει να παράγει έργο χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών του και να αξιοποιεί «παράθυρα» ευκαιριών, βάσει ενός συγκεκριμένου σχεδίου δράσης. Βασικοί άξονες του σχεδίου αυτού είναι η αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του για να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες, η συμπίεση των λειτουργικών του δαπανών και η ενίσχυση των προσπαθειών αυτοχρηματοδότησης, η προώθηση της συνεργασίας και της συμπληρωματικότητας με άλλους φορείς, καθώς και η συνεχής αξιολόγηση και βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του.

CSR in Greece: Αναφέρετέ μου έναν από τους μακροπρόθεσμους στόχους του οργανισμού σας;

Τόνια Καστριώτη:
Η περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών που αντιμετωπίζουν τις λεγόμενες «νόμιμες» εξαρτήσεις, όπως είναι το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια, είναι ένας βασικός στόχος του οργανισμού. Οι «νόμιμες εξαρτήσεις» δεν αναγνωρίζονται εύκολα ως πρόβλημα από το άτομο και την οικογένειά του, ωστόσο, την περίοδο της κρίσης κερδίζουν έδαφος, καθώς όλο και περισσότεροι επιδιώκουν να αναπληρώσουν το εισόδημά τους μέσω του τζόγου ή καταφεύγουν στο αλκοόλ ως μια μορφή αυτοθεραπείας. Ταυτόχρονα, ιδιαίτερη αύξηση παρουσιάζουν και τα κρούσματα εξάρτησης από το διαδίκτυο, ιδιαίτερα στους νέους. Στην παρούσα φάση, εξειδικευμένο στις νόμιμες εξαρτήσεις είναι το θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΑΛΦΑ που το 2013 προσέφερε υπηρεσίες σε 462 άτομα. Στο πλαίσιο του προγράμματος λειτουργεί επίσης η γραμμή βοήθειας 1114 για την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια.

CSR in Greece: Με ποιους τρόπους μπορεί κάποιος να ενισχύσει το έργο σας;

Τόνια Καστριώτη:
Η επιβίωση του ΚΕΘΕΑ, αλλά και πολλών άλλων μη κερδοσκοπικών οργανισμών που αποτελούν εγγυητές κοινωνικής πρόνοιας για μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας σήμερα, δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και των ευαισθητοποιημένων εταιρειών και επιχειρήσεων.

Οι ιδιώτες που επιθυμούν να στηρίξουν το ΚΕΘΕΑ, λαμ-βάνοντας ως γνώμονα το σημαντικό έργο απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης που υλοποιεί, τις διαφανείς οικονομικές διαδικασίες που τηρεί, αλλά και την πάγια πολιτική του για πλήρη λογοδοσία προς την κοινωνία και την πολιτεία, μπορούν να ενισχύσουν τον οργανισμό με ποικίλους τρόπους, απολαμβάνοντας μία σειρά από ανταποδοτικά οφέλη.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΕΘΕΑ δέχεται εμπράγματες ή χρηματικές δωρεές (online ή μέσω τραπεζικής κατάθεσης) από ιδιώτες, φορείς ή επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενισχύσουν είτε συνολικά το έργο του, να βοηθήσουν στην υλοποίηση μίας δράσης είτε στηρίξουν κάποιο συγκεκριμένο θεραπευτικό του πρόγραμμα. Επιπρόσθετα, οι εταιρείες, στο πλαίσιο των προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, μπορούν να τυπώνουν τις εκδόσεις τους στη σύγχρονη μονάδα γραφικών τεχνών ΚΕΘΕΑ ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ, βοηθώντας την προσπάθειά της να καταρτίσει επαγγελματικά μέλη των θεραπευτικών προγραμμάτων και να ενισχύσει οικονομικά τον οργανισμό. Παράλληλα, οι κοινωνικά ευαίσθητες επιχειρήσεις μπορούν να προσφέρουν εργασία σε πρώην εξαρτημένους, βοηθώντας τους να ενταχθούν ισότιμα και ανταγωνιστικά στην αγορά εργασίας. Τέλος, όσοι ενδιαφέρονται να στηρίξουν με προσωπική εργασία το έργο του ΚΕΘΕΑ μπορούν να απασχοληθούν εθελοντικά σε κάποιο από τα προγράμματα του οργανισμού σε ολόκληρη τη χώρα, ανάλογα με την εκπαίδευση και τα ενδιαφέροντά τους, συμπληρώνοντας σχετική αίτηση που βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο www.kethea.gr, στην κατηγορία «Θέλω να Βοηθήσω».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους υποστήριξης του έργου του ΚΕΘΕΑ, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες και ιδιώτες μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με το Τμήμα Εξεύρεσης Πόρων του οργανισμού στο fundraising@kethea.gr ή στο 210 9241993-6 (εσωτ. 222).
 
Forgot my password