CSR in Greece - forum 2016

         ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το 7ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link "ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ –ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΕΚΕ", θα πραγματοποιηθεί τη Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 στο Hilton Athens Hotel υπό την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «Επένδυση στην Ανάπτυξη» & ΕΚΘΕΣΗ Έργου Φορέων
Η «Επένδυση στην Ανάπτυξη» είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος για να δημιουργηθούν οι συνθήκες βιώσιμης ανάκαμψης με θετική επίδραση στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Το Ετήσιο Συνέδριο ευελπιστεί να προσφέρει στους Συνέδρους και ιδιαίτερα στους νέους επιχειρηματίες έναν πρακτικό οδηγό ενίσχυσης και χρηματοδότησης των προτάσεών τους καθώς και παρουσίασης πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και επαφών που συμβάλλουν σε αυτή την κατεύθυνση. Παραδοσιακά το παρακολουθούν 1,000+ συμμετέχοντες, αποτελεί πλατφόρμα κλειδί μέσω της οποίας γεφυρώνεται η επικοινωνία μεταξύ εταιρειών, πολιτών και Φορέων στοχεύοντας στο χτίσιμο αποτελεσματικών σχέσεων μεταξύ τους.

     ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Από την επιχειρηματική πλευρά, το Συνέδριο αποσκοπεί να αναδείξει και να προβάλει τις συγκεκριμένες δράσεις και προγράμματα που αναλαμβάνουν οι Ελληνικές και οι διεθνείς εταιρίες καθώς και επιφανείς Ομογενείς συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων. Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν διεθνείς φορείς, ευρωπαϊκοί οργανισμοί, επιχειρηματίες και επενδυτές από το εξωτερικό, ιδιαίτερα γνωστοί στους διεθνείς επιχειρηματικούς και επενδυτικούς κύκλους, οι οποίοι θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα για να τον σκοπό αυτό. Οι διεθνείς οργανισμοί και οι ομογενείς επιχειρηματίες μπορούν και προσπαθούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην διαμόρφωση θετικής εικόνας για την Ελλάδα και την προσέλκυση επενδύσεων.

     ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Από την κοινωνική πλευρά, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, το Συνέδριο θα δώσει και πάλι την δυνατότητα σε πάνω από 100 Φορείς από όλη την Ελλάδα, να παρουσιάσουν το έργο, τις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες τους με το δικό τους ενημερωτικό υλικό στο ευρύ κοινό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι με το διεθνοποιημένο προφίλ των Συνεδρίων της Capital Link, η προβολή τους θα είναι ευρύτατη συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής Ομογένειας και του επενδυτικού κοινού στο εξωτερικό.

     2017 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD
CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARDS
Το «Capital Link CSR Leadership Award» δίνεται ετησίως σε μία Ελληνική και Διεθνή προσωπικότητα/εταιρεία, για την κοινωνική τους προσφορά και για την εξαιρετική συμβολή τους στην ανύψωση της Ελλάδος και του Ελληνικού Πολιτισμού παγκοσμίως.
ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καμίνης
"2017 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD"
Ελληνικής Προσωπικότητας
«2017 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD»
Διεθνούς Προσωπικότητας
Το Ελληνικό Βραβείο «2017 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» θα απονεμηθεί στον κ. Μιχάλη Τσαμάζ, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου ΟΤΕ ως αναγνώριση της εξαιρετικής συμβολής του Ομίλου ΟΤΕ σε τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης. Η βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου ΟΤΕ είναι αυτή που οδηγεί τη στρατηγική και τις δράσεις του στη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου για όλους. Το «2017 CAPITAL LINK CSR LEADERSHIP AWARD» Διεθνούς Προσωπικότητας θα απονεμηθεί φέτος στον κ. Nicholas M. Logothetis, Συνιδρυτή, Concordia Summit & Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Libra Group σε αναγνώριση του σημαντικού έργου της Concordia να φέρνει σε απευθείας επαφή ηγέτες από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, με στόχο το δημιουργικό διάλογο που θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο, βιώσιμο μέλλον.


Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα και μαζί με τις θυγατρικές του αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες Εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και απασχολεί περίπου 21.000 εργαζομένους σε 3 χώρες.

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη, ο Όμιλος ΟΤΕ προχώρησε στην καθιέρωση της COSMOTE ως ενιαίας εμπορικής μάρκας για τα προϊόντα του Ομίλου σε σταθερή, κινητή, internet και τηλεόραση.

Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει όλο το φάσμα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών: σταθερή, κινητή τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και λύσεις ICT. Παράλληλα με τις κύριες τηλεπικοινωνιακές του δραστηριότητες, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στους τομείς των ναυτιλιακών επικοινωνιών, των ακινήτων και της εκπαίδευσης.

Εκτός Ελλάδας, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις αγορές τηλεπικοινωνιών της Ρουμανίας, όπου προσφέρει υπηρεσίες σταθερών και κινη¬τών επικοινωνιών, καθώς και τηλεόρασης και στην Αλβανία όπου προσφέρει υπηρεσίες κινη¬τής τηλεφωνίας.

Είναι ο μεγαλύτερος εθνικός επενδυτής σε νέες τεχνολογίες και υποδομές, με επενδύσεις στην Ελλάδα που ξεπερνούν τα €2 δισ. τα τελευταία έξι χρόνια. Για την τετραετία 2017-2020 υλοποιεί επενδυτικό πλάνο ύψους €1,5 δισ., κυρίως σε οπτική ίνα και δίκτυα νέας γενιάς σταθερής και κινητής.

Μιχάλης Τσαμάζ
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος ΟΤΕ

Ο κ. Μιχάλης Τσαμάζ είναι, από το Νοέμβριο του 2010, επικεφαλής του Ομίλου ΟΤΕ, κορυφαίου τηλεπικοινωνιακού παρόχου στην Ελλάδα και την ΝΑ Ευρώπη, μέλος του Ομίλου Deutsche Telekom.

Υπό τη διοίκησή του, ο Όμιλος ΟΤΕ εξυγίανε τα οικονομικά του, δημιούργησε νέες πηγές εσόδων, και μετασχηματίστηκε σε μια σύγχρονη εταιρεία τεχνολογίας με τον πελάτη στο επίκεντρο και την COSMOTE ως ενιαία εμπορική μάρκα για τα προϊόντα του Ομίλου σε σταθερή, κινητή, internet και τηλεόραση. Η υγιής χρηματοοικονομική του θέση, επιτρέπει στον Όμιλο ΟΤΕ να εφαρμόζει ένα εκτεταμένο, πολυετές, σχέδιο επενδύσεων σε δίκτυα οπτικών ινών, κινητής νέας γενιάς, υπηρεσιών πληροφορικής και συνδρομητικής τηλεόρασης εκσυγχρονίζοντας τις υποδομές της χώρας. Η στρατηγική του Ομίλου εστιάζει πλέον στον ψηφιακό του μετασχηματισμό και την προσαρμογή στα δεδομένα που δημιουργεί η νέα ψηφιακή εποχή.

Από το 2001, ο κ. Τσαμάζ κατείχε σειρά θέσεων ευθύνης στον ΟΤΕ, επιβλέποντας την πορεία των διεθνών θυγατρικών του Ομίλου. Έχει διατελέσει μέλος Διοικητικών Συμβουλίων θυγατρικών του ΟΤΕ και της COSMOTE στο εξωτερικό και μέλος του ΔΣ της ΕΕ, στην Μεγάλη Βρετανία. Κατέχει, επίσης, τη θέση του Προέδρου του ΔΣ της Telekom Romania Communications. Είναι μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΒ από τον Ιούλιο 2016 ενώ από το Νοέμβριο του 2016 έχει οριστεί Επικεφαλής της Επιτροπής Ψηφιακής Οικονομίας. Πριν την ένταξή του στον ΟΤΕ, ο κ. Τσαμάζ είχε αναλάβει διαδοχικά υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις στους τομείς του Marketing και των Πωλήσεων, αλλά και Γενικής Διεύθυνσης σε πολυεθνικές εταιρείες όπως η Vodafone και η Philip Morris.

Ο κ. Τσαμάζ έχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του New Brunswick του Καναδά.

• To Concordia είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε το 2011 από τον Matthew A. Swift και τον Νίκολας Μ. Λογοθέτη. Η Concordia διοργανώνει Συνέδρια Κορυφής, κάνει εκστρατεία για ανταλλαγή απόψεων σε σημαντικά θέματα ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και εκκολαπτήριο ιδεών.
• To Concordia δίνει την ευκαιρία στον ιδιωτικό τομέα να ασχοληθεί με πρωτοβουλίες δημοσίου ενδιαφέροντος. Συνδυάζοντας την αποτελεσματικότητα του ιδιωτικού τομέα με το εύρος των δραστηριοτήτων του δημοσίου, εστιάζει στη συνεργασία μεταξύ των δύο, για την αντιμετώπιση μερικών εκ των πιο πιεστικών προβλημάτων παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του μεταναστευτικού, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των παγκόσμιων αγορών και της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας. Η Concordia αντιπροσωπεύει ένα νέο μοντέλο για το πώς ένας μη κομματικός και μη κερδοσκοπικός οργανισμός μπορεί να έχει θετική επίπτωση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Nicholas M. Logothetis
Συνιδρυτή, Concordia Summit & Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ Libra Group

O Nicholas Logothetis είναι Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Libra Group και συνιδρυτής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Concordia. O Nicholas είναι ένας επιχειρηματίας που διακρίνεται για το πάθος του για την πολιτική και τις διεθνείς υποθέσεις. Ίδρυσε το Concordia, μαζί με τον συνεργάτη του Matthew Swift, με στόχο να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ πολλών τομέων, ώστε να αντιμετωπιστούν επαρκώς οι παγκόσμιες προκλήσεις και να συμβάλλει στο σχεδιασμό ενός καλύτερου, βιώσιμου μέλλοντος. Η προσήλωση σε αυτό το στόχο και η δέσμευσή του μέσα από συνεργασίες να προσφέρει λύσεις στις διεθνείς προκλήσεις, κατέστησαν το Concordia ως ένα από τα εξέχοντα διεθνή κέντρα παγκόσμιων συνεργασιών μεταξύ ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.

Ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Concordia, ηγείται ενός διακεκριμένου συμβουλίου που αποτελείται από κορυφαίους ηγέτες από την πολιτική, τις επιχειρήσεις, τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και τον ακαδημαϊκό τομέα. Οι ηγετικές του ικανότητες να καθοδηγεί το Concordia ώστε να δημιουργεί ευκαιρίες για συνεργασίες ιδιωτικού-δημοσίου, έχουν καθιερώσει το Concordia ως φημισμένο ηγέτη στο χώρο της δημιουργίας συνεργασιών.

Από την ίδρυση του Concordia το 2011 επέβλεψε τη διοργάνωση έξι Διεθνών Συνόδων Κορυφής και πλειάδας συνεδρίων σε τοπικό και επαγγελματικό επίπεδο, με επιφανείς ομιλητές από τον δημόσιο, τον ιδιωτικό και μη κερδοσκοπικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων πολλών πρώην και νυν επικεφαλής Κρατών.

Ο Nicholas είναι μέλος του Βασιλικού Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων τoυ Λονδίνου, του National Press Club Washington DC καθώς και του Overseas Press Club. Πριν δημιουργήσει το Concordia και ενταχθεί στο Libra Group, πέρασε αρκετά χρόνια αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στον κλάδο των μέσων μαζικής ενημέρωσης στα Fox News, British Sky Broadcasting, Bryan Cave LLP, Husch Blackwell Sanders and News Corporation. Ο Nicholas τελείωσε τη Σχολή Διεθνών Υποθέσεων Elliott στο Πανεπιστήμιο George Washington.

     ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΥΚΩΜΑ
Στα πλαίσια του Συνεδρίου εκδίδεται πολυσέλιδο ειδικό Λεύκωμα με άρθρα επιχειρηματιών, στελεχών και φορέων της αγοράς, ομιλητών στο Συνέδριο και άλλων προσωπικοτήτων, άρθρα τα οποία αναφέρονται στις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό & στις πρωτοβουλίες, δυνατότητες και προγράμματα Στήριξης της Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης.